Welcome to our online store
Yakinikudon
₱ 370.00 370.0 PHP ₱ 370.00
Katsudon
₱ 360.00 360.0 PHP ₱ 360.00
Teriyakidon
₱ 360.00 360.0 PHP ₱ 360.00
Kakiagedon
₱ 310.00 310.0 PHP ₱ 310.00
Oyakodon
₱ 310.00 310.0 PHP ₱ 310.00
Ebi fry Curry
₱ 500.00 500.0 PHP ₱ 500.00
Tonkatsu Curry
₱ 440.00 440.0 PHP ₱ 440.00
Curry Rice
₱ 310.00 310.0 PHP ₱ 310.00
Tofu Curry
₱ 310.00 310.0 PHP ₱ 310.00
Chahan
₱ 310.00 310.0 PHP ₱ 310.00
Omu Rice
₱ 250.00 250.0 PHP ₱ 250.00
Sake Onigiri
₱ 120.00 120.0 PHP ₱ 120.00
Ume Onigiri
₱ 120.00 120.0 PHP ₱ 120.00
Yaki Onigiri
₱ 110.00 110.0 PHP ₱ 110.00
Sashimi Moriawase
₱ 490.00 490.0 PHP ₱ 490.00
Maguro Toro Sashimi
₱ 370.00 370.0 PHP ₱ 370.00
Sake Harasu Sashimi
₱ 370.00 370.0 PHP ₱ 370.00
Shime Sabe Sashimi
₱ 350.00 350.0 PHP ₱ 350.00
Uni Sashimi
₱ 350.00 350.0 PHP ₱ 350.00
Maguro Sashimi
₱ 320.00 320.0 PHP ₱ 320.00